Referencie

Výskumné centrá využívajúce Systém LipoPrint(R) LDL/HDL k vedecko-výskumnej činnosti:

II. Interná klinika, Lekárska fakulta UK Bratislava, Mickiewiczova 13, Bratislava
Brain Program Found, n.o., Kozia, Bratislava

Komerčné centrá poskytovania analýzy profilu LipoPrint(R):

Preventívne a liečebné centrum
Záhradnícka 42
821 08 Bratislava
doc. MUDr. Stanislav Oravec
Email: lipoprint@gmail.com