Systém LipoPrint

Elektroforézny systém delenia lipoproteínov ľudskej plazmy na polyakrylamidovom gély (PAG), pomocou ktorého sa dá identifikovať a kvantitatívne stanoviť až 12 lipoproteínových frakcií a ich subpopulácií. Analýza lipoproteínov sa uskutočňuje simultánne v rámci jedného elektroforetického delenia

Systém LipoPrint® LDL/HDL ako jediný systém komplexného vyšetrenia spektra lipoproteínov dokáže v krátkom čase vyhotoviť reálny profil pacienta a tým určiť aj predpokladaný vývoj jeho koronárneho systému v budúcnosti. Systém LipoPrint LDL je určený pre meranie cholesterolu lipoproteínov (pre frakcie a subfrakcie lipoproteínov od VLDL do HDL) v pôstnom sére alebo plazme s koncentráciou celkového cholesterolu ≥100 mg/dl.
Ako je všeobecne známe zvýšená koncentrácia malých denzných LDL v plazme predstavuje vážne riziko predčasného rozvoja koronárnej, aj cerebrálnej aterosklerózy so všetkými jej fatálnymi dôsledkami (akútny infarkt myokardu, náhla cievna mozgová príhoda,...).
Jednoznačný prínos LipoPrint LDL systému možno vidieť v identifikácii a kvantitatívnom stanovení aterogénnych lipoproteínov: IDLC, IDLB a predovšetkým v identifikácii tzv. malých denzných LDL (LDL3, LDL4, LDL5, LDL6, LDL7 subpopulácií), ktoré predstavujú silne aterogénnu časť lipoproteínového spektra.
Zvýšená koncentrácia malých denzných LDL v plazme predstavuje vážne riziko predčasného rozvoja koronárnej, aj cerebrálnej aterosklerózy so všetkými jej fatálnymi dôsledkami (akútny infarkt myokardu, náhla cievna mozgová príhoda,...).
Včasná diagnostika týchto silne aterogénnych lipoproteínových subpopulácií znamená zásadný zlom v diagnostike, taktike liečby, ale aj v prevencii ochorení kardiovaskulárneho systému.
Táto kvalitná diagnostika silne aterogénnych lipoproteínových subpopulácií znamená zásadný zlom v diagnostike, taktike liečby, ale aj v prevencii ochorení kardiovaskulárneho systému.
Pomohla už tisícom pacientov v mnohých krajinách sveta, tak ako hovoria aj dve náhodne vybrané prípadové štúdie uvedené v prílohe.

Systém LipoPrint® LDL/HDL je kompaktný, nevyžaduje žiadne špeciálne upravené priestory a je možné ho rozložiť a plne využívať zaškoleným pracovníkom na pracovnej ploche menšej ako 120x60 centimetrov.

Pre koho je systém určený

Využitie systému LipoPrint® LDL podľa profesijných odvetví

 • Kardiologické ambulancie - využitie systému pre monitorovanie liečenia a efektívnosti včasných intervencií;
 • Endokrinologické ambulancie - rýchle a presné diagnostikovanie choroby, možnosť včasnej terapie a sledovanie cukrovky typu II;
 • Interné ambulancie - pre identifikáciu, aplikáciu a monitorovanie liečenia;
 • Ambulancie preventívnej medicíny - prevencia pred koronárnymi a kardiovaskulárnymi ochoreniami;
 • Ambulancie všeobecných lekárov - kvôli prevencii pred pandemickými chorobami;
 • Ambulancie wellness a liečebných komplexov - preventívne hodnotenie zdravia jednotlivých návštevníkov/pacientov;
 • Výskumné laboratóriá nemocníc a fakúlt - pre výskum problematiky chorôb obehovej sústavy, ischemických chorôb srdca, aterosklerózy, hypertenzných chorôb, hyperlipoproteínémie, cievnych chorôb mozgu a iných srdcovo-cievnych ochorení;
 • Laboratóriá neziskových a zdravotne zameraných organizácií - výskum efektu liečby jednotlivými liekmi. ich účinnosť a účinky na ľudský organizmus z krátkodobého a dlhodobého hľadiska;
 • Nemocnice - pre vybavenie svojich endokrinologických, kardiologických a interných ambulancií, poprípade výskumných a spracovávajúcich laboratórií. Samozrejme, prioritne je produkt určený pre ľudí trpiacich obezitou a nadváhou, cukrovkou akéhokoľvek typu, fajčiarov, ľudí s vysokým krvným tlakom a cholesterolom v krvi, nízkym HDL „dobrým“ cholesterolom, pacientov fyzicky neaktívnym, konzumentom nadmerného množstva alkoholu, mužom nad 45 rokov a ženám nad 55 rokov, celkovo obyvateľstvu stredného staršieho veku, dôchodcom a ľuďom dedične postihnutých srdcovo-cievnymi ochoreniami.

Využitie systému LipoPrint® LDL podľa rozdelenia obyvateľstva

Systém LipoPrint® je určený pre každého, kto trpí aspoň dvomi z nasledovných rizikových faktorov, z ktorých je možné niektoré ovplyvniť:

 • Zvýšený vek - až 84% ľudí, ktorí podľahnú srdcovo-cievnym ochoreniam sú starší ako 65 rokov
 • Pohlavie - Muži (45 rokov a starší) majú vyššie riziko srdcového infarktu ako ženy (55 rokov a staršie)
 • Dedičnosť (zahrňuje všetky rasy populácie) - história v rodine predčasného ochorenia srdca (otec alebo brat postihnutý pred vekom 55 rokov; matka alebo sestra pred vekom 65 rokov)
 • Vysoký cholesterol v krvi (vysoký celkový cholesterol a vysoký LDL „zlý“ cholesterol)
 • Nízky HDL „dobrý“ cholesterol
 • Vysoký krvný tlak - ak je krvný tlak vyšší ako 140/90 mmHg
 • Cukrovka - ak je človek diabetik, riziko vytvorenia kardiovaskulárnych chorôb je tak vysoké ako poruchy srdečnej činnosti s následkom infarktu u pacientov s diagnostikovaným srdcovo-cievnym ochorením. Je nevyhnutné znížiť hodnoty cholesterolu pod odborným medicínskym dohľadom práve tak ako u pacientov so srdcovo-cievnym ochorením, s cieľom znížiť vysoké riziko ochorenia kardiovaskulárneho systému.
 • Fajčenie - fajčiari alebo nefajčiari vystavení cigaretovému dymu majú zvýšenú pravdepodobnosť srdcových chorôb
 • Fyzická nečinnosť - sedavý spôsob života, nedostatok fyzickej aktivity
 • Obezita a nadváha - Nadváha sa definuje podľa „Body Mass Index“ (BMI) v rozpätí 25 - 29,9, obezita je definovaná, ak je BMI väčšie ako 30. Spôsob vypočítania BMI je možné nájsť na mnohých internetových stránkach.
 • Nadmerná konzumácia alkoholu - konzumácie väčšieho množstva alkoholu môže zvýšiť krvný tlak, spôsobiť zlyhanie srdca a viesť k mŕtvici. Taktiež môže viesť ku zvýšeným hodnotám triglyceridov, rakovine alebo iným chorobám a spôsobiť nepravidelný tep srdca. Napomáha obezite, alkoholizmu, samovraždám a nehodám.
 • Stres - záleží od individuálnej reakcie osoby. Niektorí vedci zaznamenali súvislosť medzi rizikovými srdcovo-cievnymi ochoreniami a stresom v živote človeka, jeho životným štýlom a socio-ekonomickým postavením. Všetky tieto faktory môžu ovplyvniť a prehĺbiť rizikové faktory. Príklad: Ľudia pod stresom sa môžu prejedať, začať fajčiť alebo fajčia viac ako by bežne fajčili.
V prípade ak mate záujem o kúpu, kliknite sem V prípade ak mate záujem o vyšetrenie, kliknite sem