Fix Trade - nowoczesna technologia służąca poprawie jakości życia

Navigation bar

Skip navigation


Kompleksowa analiza cholesterolu

Schorzenia układu sercowo- naczyniowego stanowią najczęstszą przyczynę śmierci nie tylko u nas, ale także w całej Europie. Ich występowanie tradycyjnie wiąże się podwyższonym poziomem lipidów, a przede wszystkim z podwyższonym poziomem cholesterolu w surowicy pacjentów. Cholesterol jest przenoszony za pomocą systemu lipoprotein. Najczęściej znajduje się w lipoproteinach o małej gęstości (low density lipoprotein – LDL), klasyfikowanych jako aterogenne i będących głównym celem leczenia w tradycyjnie pojmowanej terapii hipercholesterolemii. Im niższe stężenie cholesterolu LDL, tym efektywniejsza terapia hiperlipoproteinemii. Ale

Nowe badania nad LDL dowodzą, że LDL nie są jednorodną klasą lipoprotein. Można w niej wyróżnić dodatkowe podgrupy: LDL-17 o odmiennym wskaźniku aterogenności. Wysoki wskaźnik aterogenności posiadają tzw. LDL małej gęstości, stanowiące podgrupę LDL3-7. Nowa metoda LipoPrint® LDL System, zatwierdzona do użytku w medycynie przez FDA (Food and Drugs Administration USA), służąca do analizy osocza, zasadniczo zmienia sposób interpretacji hipercholesterolemii. Przy pomocy tej metody analitycznej można zidentyfikować nawet 12 klas lipoproteinowych oraz ich podgrupy (VLDL, IDL1-3, LDL1-7, HDL), ocenić nieaterogenne i aterogenne lipoproteiny oraz określić aterogenny lub nieaterogenny profil lipoproteinowy. U leczonej osoby można wykryć ryzyko zawału serca i udaru mózgu nawet wtedy, gdy całkowite stężenie cholesterolu i triglicerydów w surowicy pozostaje w granicach norm referencyjnych. Dzięki wczesnej diagnostyce za pośrednictwem systemu LipoPrint® LDL wiemy, w jaki sposób w wielu przypadkach znacząco obniżyć to ryzyko, zalecając pacjentowi dietę lub zmianę stylu życia.

Więcej informacji

Do pobrania

Zapoznaj się ze szczegółami na temat systemu i testów Lipoprint w dostępnych do pobrania broszurach informacyjnych:


Ulotka na temat metod diagnostycznych Lipoprint (PDF)
Prezentacja systemu Lipoprint i analiza wyników (PDF)