Fix Trade - nowoczesna technologia służąca poprawie jakości życia

Navigation bar

Skip navigation


Referencje

Centra badawcze korzystające z Systemu LipoPrint(R) LDL/HDL w działalności naukowo-badawczej:

II. Klinika Chorób Wewnętrznych, Wydział Medycyny UK w Bratysławie, ul. Mickiewiczova 13, Bratysława
Brain Program Found, n.o., Kozia, Bratislava

Komerčné centrá poskytovania analýzy profilu LipoPrint(R):

Centrum Leczniczo-Profilaktyczne
ul. Záhradnícka 42
821 08 Bratysława
Doc. dr. med. Stanislav Oravec
Email: lipoprint@gmail.com