Fix Trade - nowoczesna technologia służąca poprawie jakości życia

Navigation bar

Skip navigation


System LipoPrint

Elektroforetyczny system rozdziału lipoprotein osocza człowieka na poliakrylamidowym żelu (PAG), za pomocą którego można zidentyfikować i jakościowo określić do 12 frakcji lipoproteinowych i ich podgrup. Analiza lipoprotein odbywa się symultanicznie w ramach jednego rozdziału elektroforetycznego.

System LipoPrint® LDL/HDL jako jedyny system kompleksowego badania spektrum lipoprotein jest w stanie w krótkim czasie sporządzić rzeczywisty profil pacjenta, a tym samym określić przewidywane zmiany patologiczne w naczyniach wieńcowych w przyszłości. System LipoPrint LDL jest przeznaczony do pomiaru cholesterolu w lipoproteinach (w grupach i podgrupach lipoprotein od VLDL do HDL) w surowicy na czczo lub w osoczu z całkowitym stężeniem cholesterolu na poziomie ≥100 mg/dl.
Jak powszechnie wiadomo podwyższone stężenie LDL o małej gęstości w osoczu stanowi poważne ryzyko przedwczesnego rozwoju miażdżycy tętnic wieńcowych i mózgowych ze wszystkimi jej fatalnymi konsekwencjami (ostry zawał mięśnia sercowego, udar niedokrwienny mózgu, ...). Jednoznaczną zaletą systemu LipoPrint LDL jest możliwość identyfikacji i jakościowej klasyfikacji aterogennych lipoprotein IDLC, IDLB, a przede wszystkim identyfikacji LDL o małej gęstości (podgrupy LDL3, LDL4, LDL5, LDL6, LDL7), które stanowią silnie aterogenną część spektrum lipoproteinowego.
Podwyższone stężenie LDL o małej gęstości w osoczu stanowi poważne ryzyko przedwczesnego rozwoju miażdżycy tętnic wieńcowych i mózgowych ze wszystkimi jej fatalnymi konsekwencjami (ostry zawał mięśnia sercowego, udar niedokrwienny mózgu, ...).
Wczesna diagnostyka wymienionych tutaj, silnie aterogennych podgrup lipoproteinowych oznacza zasadniczy przełom w diagnostyce, planowaniu terapii, jak również w profilaktyce schorzeń układu sercowo-naczyniowego.
Ten wysokiej jakości system wykrywania silnie aterogennych podgrup lipoproteinowych oznacza zasadniczy przełom w diagnostyce, planowaniu terapii i profilaktyce schorzeń układu krwionośnego. Pomógł już tysiącom pacjentów w wielu krajach świata, czego dowodzą dwa, przypadkowo dobrane badania przedstawione w załączniku.

System LipoPrint® LDL/HDL jest samowystarczalny, nie wymaga żadnych specjalnie do niego dostosowanych pomieszczeń. Po jego rozłożeniu na powierzchni mniejszej niż 120x50 cm mogą z niego w pełni korzystać przeszkoleni pracownicy.

Dla kogo system jest przeznaczony

Wykorzystanie systemu LipoPrint® LDL w zależności od specjalizacji

 • Poradnie kardiologiczne - wykorzystywanie systemu do monitorowania terapii i efektywności wczesnych interwencji;
 • Poradnie endokrynologiczne - szybkie i dokładne diagnozowanie choroby, możliwość wczesnej terapii i obserwacji cukrzycy typu 2;
 • Poradnie chorób wewnętrznych - identyfikacja, zastosowanie i monitorowanie terapii;
 • Poradnie medycyny zapobiegawczej - profilaktyka chorób wieńcowych i schorzeń układu sercowo-naczyniowego;
 • Poradnie medycyny rodzinnej - profilaktyka chorób zakaźnych;
 • Przychodnie w uzdrowiskach i centrach wellness - profilaktyczna ocena zdrowia poszczególnych gości / pacjentów;
 • Laboratoria badawcze w szpitalach i uczelniach - badanie problematyki chorób układu krążenia, choroby niedokrwiennej serca, miażdżycy, choroby nadciśnieniowej, hiperlipoproteinemii, chorób naczyniowych mózgu i innych schorzeń sercowo-naczyniowych;
 • Laboratoria organizacji pozarządowych i prozdrowotnych - badanie efektów leczenia poszczególnymi lekami, ich skuteczności i wpływu na organizm ludzki w perspektywie krótko- i długoterminowej;
 • Szpitale - jako element wyposażenia własnych oddziałów endokrynologicznych, kardiologicznych i oddziałów chorób wewnętrznych, ewentualnie laboratoriów badawczych i analitycznych. Oczywiście produkt ten jest przeznaczony przede wszystkim dla osób otyłych, z nadwagą, z cukrzycą któregokolwiek typu, palaczy, osób z wysokim ciśnieniem, podwyższonym cholesterolem i niskim poziomem „dobrego“ cholesterolu HDL, pacjentów nieaktywnych fizycznie, spożywających nadmierną ilość alkoholu, mężczyzn powyżej 45 lat i kobiet powyżej 55, dla wszystkich osób w podeszłym wieku, emerytów i osób z dziedzicznymi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego;

Wykorzystanie systemu LipoPrint® LDL w zależności od poszczególnych grup ryzyk

System LipoPrint® jest przeznaczony dla każdego, kogo dotyczą co najmniej dwa z przedstawionych poniżej czynników ryzyka, w niektórych przypadkach podlegających wpływowi:

 • Podeszły wiek - aż 84% osób ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego ma powyżej 65 lat
 • Płeć - Mężczyźni (45-letni i starsi) mają wyższe ryzyko zawału serca niż kobiety (55-letnie i starsze)
 • Czynniki genetyczne (obejmują wszystkie grupy populacji) - przedwczesne schorzenia serca w rodzinie (ojciec lub brat cierpiący przed 55 rokiem życia; matka lub siostra przed 65 rokiem życia)
 • Wysoki poziom cholesterolu we krwi (wysoki całkowity poziom cholesterolu oraz „złego“ cholesterolu LDL)
 • Niski poziom "dobrego" cholesterolu HDL
 • Nadciśnienie tętnicze - ciśnienie krwi powyżej 140/90 mmHg
 • Cukrzyca - u diabetyków ryzyko wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego jest takie same jak ryzyko wystąpienia zaburzeń akcji serca w wyniku zawału u pacjentów ze zdiagnozowanym schorzeniem układu sercowo-naczyniowego. Niezbędne jest obniżenie poziomu cholesterolu pod specjalistyczną opieką lekarską (podobnie jak w przypadku pacjentów ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego), aby zmniejszyć wysokie ryzyko schorzeń układu sercowo-naczyniowego
 • Palenie - w przypadku palaczy lub osób niepalących wystawionych na działanie dymu papierosowego prawdopodobieństwo wystąpienia chorób serca jest wyższe
 • Brak aktywności fizycznej - siedzący tryb życia, brak ruchu
 • Otyłość i nadwaga - nadwagę definiuje się na podstawie „Body Mass Index“ w granicach 25- 29,9, otyłość definiuje się w zakresie BMI powyżej 30. Sposób obliczania BMI można znaleźć na wielu stronach internetowych
 • Nadmierne spożywanie alkoholu - spożywanie nadmiernych ilości alkoholu może podwyższać ciśnienie krwi, powodować niewydolność serca oraz prowadzić do zawału. Ponadto może zwiększać poziom triglicerydów, powodować nowotwory i inne choroby oraz zaburzenia akcji serca. Prowadzi do otyłości, alkoholizmu, samobójstw i wypadków drogowych
 • Stres - zależy od indywidualnej reakcji osoby. Niektórzy naukowcy odnotowali związek między ryzykiem schorzeń układu sercowo-naczyniowego a stresem w życiu człowieka, jego stylem życia oraz warunkami społeczno-ekonomicznymi. Wszystkie te elementy mogą zwiększać ilość czynników ryzyka. Przykład: osoby żyjące w stresie mogą spożywać nadmierne ilości jedzenia, zacząć palić lub zwiększyć ilość wypalanych papierosów
Jeśli jesteś zainteresowany kupnem, kliknij tutaj Jeśli jesteś zainteresowany badaniem, kliknij tutaj